Jak se obnovuje?

“Obnovou kostela Svaté Rodiny a jeho novým využitím se naskýtá možnost v samém centru historického města získat nový veřejný prostor, který bude sloužit nejen velkému gymnáziu ale i všem obyvatelům. Proměna by měla být viditelná a zdravě sebevědomá.”

Kostel Svaté Rodiny zkonfiskovaný spolu s areálem celého kláštera a sirotčince boromejek komunistickým režimem donedávna sloužil jako sklad státního archivu. Nyní má šanci proměnit se v duchovní prostor Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích. Proměna by měla být viditelná a zdravě sebevědomá.

 

  Před více než čtyřiceti lety byl z kostela odstraněn původní mobiliář, aby byl posléze nahrazen regály na archiválie, které jej v průběhu času zcela vyplnily. Prostor de facto zmizel. Po dlouhé a usilovné práci byly stohy papírů vyklizeny, odstěhovány byly i patrové regály. Prostor se znovu objevil. Trochu zvetšelý, zaprášený, smutný, avšak s nadějí, že do něho brzy vstoupí nový duchovní život. A to se právě dnes děje.

 

Kostel bylo zapotřebí nejenom stavebně opravit, ale i nově potvrdit jeho nespornou kvalitu, učinit jej opět zajímavým pro mladé oči studentů.

    K tomu, aby mohl znovu sloužit liturgickým účelům, ale i pro potřeby rozličných školních kulturních akcí, bylo zapotřebí mnoho vykonat: pořídit základní liturgické prvky jako oltář, svatostánek, ambon, nádobu na svěcenou vodu, kříž či kvalitní lehké stěhovatelné židle. K viditelné proměně bylo však také nutné zdokonalit stavební stav kostela a jeho interiéru vtisknout pečeť nového ducha.

    Stavební úpravy spočívaly zejména v obnově propojení kostela s gymnáziem a v opravě místy prohnuté konstrukce podlahy. Aby se kaple dala celoročně využívat dětmi a studenty, museli jsme zabudovat podlahový vytápěcí systém.

 

  Výmalba kostelů měla vždy ambice dosahovat nadreality, být odkazem k tomu, co nás přesahuje. V našem kostele byla použita podmanivá barevnost. Do repertoáru těchto symbolů patřilo i používání zlata, ne pro deklaraci bohatství, ale pro jeho nezastupitelnost v zobrazení nekonečnosti a absolutní záře. Rozhodli jsme se pro použití zlata k zprostředkování absolutního světla, stejně jako jej používali malíři středověkých ikon pro vyjádření nebeské slávy. Pravidelný rastr utvořený ze čtverečků 8x8cm plátkového zlata dodává prostoru kostela zcela nový moderní ráz a řád, aniž by původní řád negoval. Na vrstvě staršího řádu vznikne řád nový, pevnější. 

Realizace obnovy kostela

Příběh kostela

“Náhle se objevil prostor, který by byl životu studentů v našem městě vynikající pomocí: kostel - esteticky a duchovně upravený tak, aby rozuměl duši dnešního mladého člověka v jeho hledání. Tento projekt má smysl budovat jen tehdy, naplní-li ho život mladých lidí.”

 

Josef Pleskot, autor návrhu

Josef Prokeš, bývalý spirituál Biskupského gymnázia

Celoroční činnost Studentského kostela Sv. Rodiny

  ŘK farnost-děkanství u kostela sv. Mikuláše získalo v letech 2016 a 2017 dotaci Statutárního města České Budějovice na projekt "Celoroční činnost Studentského kostela Sv. Rodiny" v roční výši 20 tis. Kč

Kontakt: 

P. Pavel Němec

+420 731 604 447

pavelnem[@]email.cz 

Kde nás najdete?

ul. Karla IV. 22

na Senovážném náměstí

České Budějovice

Kde nás najdete na internetu?

 

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice
 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now