top of page

Studenti z Českých Budějovic pod vedením P. Josefa Prokeše a ve spolupráci s předním českým architektem Josefem Pleskotem obnovili kostel Svaté Rodiny na Senovážném náměstí.

 

Společně tak vytvořili nový veřejný prostor, který slouží nejen studentům z celého města, ale svým obnoveným interiérem a programem nyní oslovuje širokou veřejnost.

nový duchovní a kulturní prostor v Českých Budějovicích

Studenti z celého města se zapojili do obnovy kostela a nyní se starají jak o obnovený prostor tak o program, který se v kostele odehrává.

Základní dramaturgií Studentského kostela je duchovní program. Ten je vhodně doplněn kulturními akcemi a přednáškami pro širokou veřejnost. 

Zvládli jsme obnovit interiér kostela, budeme však velice potěšeni, pokud podpoříte jeho provoz (energie, program) a plánovanou opravu střechy kostela.

Obnova kostela Svaté Rodiny

Obnova ve čtyřech minutách

bottom of page