top of page

Chcete nás podpořit?

Na obnovu Studentského kostela poskytli individuální dárci již přes 5 milionů korun! Kdo jsou individuální dárci? Více jak 700 přímých dárců, další podporovatelé si zakoupili věnce, hrnečky, placky, trička, kalendáře a tašky. Desítky uměleckých děl byly vydraženy v aukci.

 

Projekt byl podpořen také Biskupskou konferencí USA, statutárním městem České Budějovice, nadací Renovabis, Biskupstvím českobudějovickým a Biskupským gymnáziem J. N. Neumanna.

 

Velmi si této podpory vážíme a děkujeme za ni!

Aktuální možnosti podpory

Darujte konkrétně a adresně. Darujte správně.

 

Finanční prostředky můžete darovat v kanceláři Děkanství u sv. Mikuláše, na Biskupském gymnáziu u spirituála Pavla Němce nebo na náš nový účet od ledna 2018

 

5174749399/0800, variabilní symbol 2020.

 

Dárci, kteří přispějí svým darem, buď převodem na účet nebo osobně v kanceláři Děkanství, mají možnost vyžádat si potvrzení a snížit si o hodnotu poskytnutého daru svůj daňový základ.

 

 

Příspěvek na energie 

Na vytápění a osvětlení k celoročnímu provozu je nutné vybrat

 

35 000 Kč

Webové stránky 

Na roční provoz stránek prostřednictvím služby wix.com

 

2 000 Kč

Příspěvek na opravu střechy

Jedna z posledních částí kostela, která neprošla rekonstrukcí je střecha. Na její opravu jsme se tedy zaměřili nyní a rozdělili ji do tří částí. Jako první proběhla v r. 2017 oprava střechy nad presbytářem, následovat by měla část nad hlavní lodí kostela.

 

Částka nutná vybrat na opravu střechy.přes

 

2 000 000 Kč

bottom of page